Min varukorg

Din varukorg är tom
Välj din butik

Integritetspolicy

Inledning

Paul Valentine har åtagit sig att respektera och skydda din integritet. Vårt mål är att vara tydliga med vilken information vi samlar in och hur vi använder och skyddar dina personuppgifter.

Nedanstående sekretesspolicy (tillsammans med våra villkor, alla andra dokument som nämns i dem och vår cookiepolicy) beskriver hur vi kan komma att samla in, använda, lagra och behandla din personliga information.
Vi hoppas verkligen att du tar dig tid att läsa igenom den eftersom vårt främsta mål än att upprätthålla din integritet.

Kom ihåg att du kan hantera din information och skydda din integritet när som helst genom att till exempel visa och redigera din information i ditt konto eller kontrollera vilken typ av cookies som används när du besöker vår webbplats.

Om Paul Valentine

Denna sekretesspolicy gäller webbplatsen https://www.paul-valentine.com, alla dess underdomäner och dess officiella app (nedan kallad "webbplatsen"), och hanteras av Paul Valentine GmbH, ett företag som är organiserat enligt Tysklands lagar, med registreringsnummer HRB 732583 och registrerad adress på Glücksteinallee 7, 68163 Mannheim, Tyskland.

Ansvarig avdelning:

Paul Valentine GmbH

Glücksteinallee 7

68163 Mannheim

Contacto: privacy@paul-valentine.com

Lagar och förordningar

Den information vi samlar in, använder och behandlar samlas in i enlighet med:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning eller "GDPR")

 • Den tyska dataskyddslagen.

Principer

Den här policyn baseras på följande principer:

 • Personuppgifter ska behandlas lagligt, rättvist och öppet;

 • Personuppgifter ska endast samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och inte behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;

 • Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för behandling;

 • Personuppgifterna ska vara korrekta och vid behov hållas uppdaterade med alla ansträngningar för att radera eller korrigera utan dröjsmål;

 • Personuppgifter ska förvaras i en sådan form att den registrerade endast kan identifieras så länge som det är nödvändigt för behandling;

 • Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet;

 • Personuppgifter får inte delas med tredje part utom när det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla tjänster efter överenskommelse;

 • De registrerade måste enkelt kunna utöva sina rättigheter.

Vad är denna sekretesspolicy till för?

Personlig information är data som kan användas för att identifiera eller kontakta dig.

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras personuppgifter som: "all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"), en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierande uppgift såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet".

Om vi samlar in personuppgifter kommer vi ändå aldrig att samla in känsliga personuppgifter om dig. I EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras känsliga personuppgifter som "kategorier av personuppgifter som rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning."

När du använder vår webbplats och/eller köper från oss kan vi komma att samla in olika uppgifter. Under alla omständigheter är vi fast beslutna att se till att den information vi tar emot och använder är lämplig för nedanstående ändamål.

1. När du konfigurerar ett konto

1a) Syften: Så här skapar du ett konto

Information som vi kan komma att använda: E-postadress

Rättslig grund för bearbetning: För våra legitima intressen*: Paul Valentine måste ge dig tillgång till innehåll och uppdateringar och underlätta effektiv drift och drift av vår webbplats

1b) Syften: För att förregistrera information som kommer att efterfrågas i kassan

Information som vi kan komma att använda: Fullständigt namn; Telefonnummer; Faktureringsadress; Leveransadress

Rättslig grund för bearbetning: För våra legitima intressen*:
Genom att förregistrera den här informationen kommer det att underlätta dina inköp. Du behöver dock inte förregistrera någon av denna information!

1c) Syften: Om du vill hantera ditt konto kan du underlätta inköpsprocessen

Information som vi kan komma att använda: Visade och gillade produkter

Rättslig grund för bearbetning: För våra legitima intressen*:
Att kunna se vilka produkter du har visat och gillat kommer förbättra din shoppingupplevelse

1d) Syften: För att kolla in din orderhistorik

Information som vi kan komma att använda: Orderhistorik

Rättslig grund för bearbetning: Att fullfölja kontraktet mellan dig och Paul Valentine: Det är bara en enkel historik över dina tidigare inköp

2. När du gör ett köp

2a) Syften: Så du kan köpa och ta emot din beställning och förhindra och upptäcka bedrägerier

Information som vi kan komma att använda: E-postadress: Fullständigt namn; Telefonnummer; Leveransadress; Faktureringsadress

Rättslig grund för bearbetning: Att fullfölja kontraktet mellan dig och Paul Valentine: Vi kan inte skicka din beställning om vi inte får tillgång till denna information

För våra legitima intressen*: Din datas säkerhet är av största vikt för oss. Det kommer hjälpa oss att undersöka och bidra till att förebygga säkerhetsproblem och missbruk.

Dessutom har vi en rättslig skyldighet att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken för vår behandling av information om individer

2b) Syften: För att få uppdateringar om din beställning via e-post, SMS eller vår app. För att ta emot marknadsföringskommunikation via e-post eller SMS

Information som vi kan komma att använda: Telefonnummer; E-postadress

Rättslig grund för bearbetning: Att fullfölja kontraktet mellan dig och Paul Valentine: Om du inte får några uppdateringar, hur vet du då när din beställning anländer?

För våra legitima intressen*:
Efter ditt första köp kommer du få nyhetsbrev om våra fantastiska erbjudanden. Men oroa dig inte! Du kan sluta prenumerera närhelst du vill.

2c) Syften: För att meddela dig om ändringar i våra tjänster

Information som vi kan komma att använda: E-postadress

Rättslig grund för bearbetning: För att uppfylla våra juridiska skyldigheter och våra syften med våra legitima intressen*: Vi måste kunna varna dig om ändringar som påverkar våra juridiska meddelanden

2d) Syften: Ta emot dina betalningar, hantera återbetalningar och ersättning och förhindra och upptäck bedrägerier

Information som vi kan komma att använda: Information om betalningsinformation

Rättslig grund för bearbetning: Att fullfölja kontraktet mellan dig och Paul Valentine: Vi måste kunna vara säkra på att vi skickar återbetalningen och pengarna till rätt person!

För våra legitima intressen*:
Din datas säkerhet är av största vikt för oss. Det kommer hjälpa oss att undersöka och bidra till att förebygga säkerhetsproblem och missbruk.
Dessutom har vi en rättslig skyldighet att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken för vår behandling av information om individer

3. När du interagerar med vår webbplats

3a) Syften: För att registrera dig för våra nyhetsbrev och få information, nyheter och erbjudanden om våra produkter

Information som vi kan komma att använda: E-postadress

Rättslig grund för bearbetning: Ditt samtycke: Du ger ditt samtycke till att få nyhetsbrev från oss

3b) Syften: För att informera eller påminna dig om alla sorters utförda uppgifter som förblir oavslutade (ofullständiga orders, övergivna varukorgar)

Information som vi kan komma att använda: E-postadress

Rättslig grund för bearbetning: För våra legitima intressen*: Det hjälper oss att förbättra din kundupplevelse

3c) Syften: A) För att tillhandahålla, uppdatera, underhålla, förbättra och skydda vår webbplats, verksamhet och tjänster. B) För att leverera relevant webbplatsinnehåll och onlineannonser

Information som vi kan komma att använda: Information som samlas in när du besöker vår webbplats. Läs vår policy för cookies för att läsa mer om hur vi använder dem på vår webbplats.

Rättslig grund för bearbetning: A) För våra legitima intressen*:
Din datas säkerhet är av största vikt för oss. Det kommer att hjälpa oss att undersöka och bidra till att förebygga säkerhetsproblem och missbruk, utöver att ge dig den bästa möjliga upplevelsen när du använder vår webbplats

Vi har också en rättslig skyldighet att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken för vår behandling av information om individer

Dessutom kommer sådana cookies att hjälpa oss att förbättra din shoppingupplevelse

B) För våra legitima intressen*: För att leverera skräddarsydda tjänster, förbättra din shoppingupplevelse och utveckla vår verksamhet

4. När du kontaktar oss

4a) Syften: För att komma i kontakt och kommunicera med dig, och hantera alla frågor via e-post, livechatt, telefon och sociala medier.

Med andra ord: För att kunna ge dig världens bästa kundservice

Information som vi kan komma att använda: Namn; E-postadress; Telefonnummer; Korrespondenshistorik; Orderinformation; Leveransadress; Betalningsinformation

Rättslig grund för bearbetning: Att fullfölja kontraktet mellan dig och Paul Valentine: Vi kommer alltid att vara där för att svara på alla dina frågor och funderingar om dina beställningar.

Om du ännu inte gjort ett köp ligger det fortfarande i vårt legitima intresse att samla in sådan information för att hjälpa dig

4b) Syften: Att verifiera din identitet när du begär ytterligare information baserat på dina rättigheter

Information som vi kan komma att använda: ID-dokumentation

Rättslig grund för bearbetning: Vi har en rättslig skyldighet att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken för vår behandling av information om individer. Vi måste kunna verifiera din identitet innan vi ger bort din information. Du vill inte att denna information ska hamna i fel händer

5. När du deltar i våra tävlingar

5a) Syften: För att kunna hantera tävlingarna på ett så bra sätt som möjligt (kontakta och identifiera de tävlande och leverera priser)

Information som vi kan komma att använda: Kontaktuppgifter som e-postadress, fullständigt namn, telefonnummer, leveransadress

Rättslig grund för bearbetning: Att fullfölja kontraktet mellan dig och Paul Valentine: Om vi inte kan använda informationen du ger oss, hur kan du då vinna?!

*När vi förlitar oss på villkoret "legitima intressen" uppfyller Paul Valentine alltid följande krav:

 • Vi måste behandla informationen för våra legitima intressen eller för en tredje part som vi lämnar ut den till;

 • Ovanstående intressen måste vara avvägningar mot dina intressen. Villkoret om "legitima intressen" kommer inte att uppfyllas om behandlingen är obefogad på grund av dess skadliga inverkan på dina rättigheter och friheter eller legitima intressen. Paul Valentines legitima intressen behöver inte vara i harmoni med den enskilde för villkoret som skall uppfyllas. Men om det finns en allvarlig obalans mellan konkurrerande intressen, kommer dina legitima intressen alltid komma först.

Marknadsföringskommunikation

Om du köper från oss eller villigt ger oss din e-postadress får du marknadsföringsmeddelanden via e-post och/eller SMS. Dessa marknadsföringsmeddelanden är endast avsedda att uppdatera dig om våra nuvarande och kommande erbjudanden. Du kan naturligtvis välja att avsluta prenumerationen från oss när som helst.

Hur avslutar man prenumerationen på marknadsföringskommunikationen?

1. SMS
 • Genom att följa instruktionerna i slutet av SMS-meddelandet

 • Genom att kontakta vår kundtjänst

2. NYHETSBREV
 • Genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av e-postmeddelandet

 • Genom att kontakta vår kundtjänst

Användning av data fr reklamändamål

Vi använder data som samlats in under ditt besök för att skapa banners och annonser när du besöker webbplatser från tredje parter. Dessa annonser skapas via pixlar och baseras på information vi har om dig (t.ex. sökhistorik) som förklarar varför du kommer att kunna se annonser som matchar objekt som liknar dem du har kollat in på vår webbplats.

All information som används för att skapa dessa annonser är pseudonymiserade och vi kommer aldrig att använda data som tydligt kan identifiera dig.

Dela din information

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part.

Vi kan dock komma att dela din personliga information med företag som är experter inom sitt område och hjälpa oss att driva webbplatsen, bedriva vår verksamhet eller betjäna dig.

Men oroa dig inte! Var och en av våra tjänsteleverantörer har valts ut av oss för deras förmåga att tillhandahålla de särskilda tjänster som behövs, inklusive deras förmåga att hantera din personliga information. Alla dessa leverantörer ger tillräckliga garantier för att genomföra de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att uppfylla kraven i GDPR samt från vår sida.

Vi delar dina personuppgifter i följande fall:

 • Till medlemmar i vår koncern, vilket innebär våra dotterbolag, vårt yttersta förvaltningsbolag och dess dotterbolag;

 • I den händelsen att vi säljer eller köper företag eller tillgångar kan data lämnas ut till den presumtiva säljaren eller köparen av verksamheten eller tillgångarna;

 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon rättslig skyldighet, eller för att genomdriva eller tillämpa våra villkor och andra avtal; eller för att skydda Paul Valentines, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeriskydd och kreditriskreduktion.

 • Om vi bearbetar informationen för en kunds räkning;

 • Till företag för att fullgöra alla avtal som vi ingår med dig eller dem och som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på ett lämpligt sätt såsom betaltjänstleverantörer, leveransföretag eller i koppling till vårt lager .

 • Till andra professionella tjänsteföretag så som webbplats-värdar, reklam-/marknadsföringsbyråer och analys- eller sökmotorleverantörer som hjälper oss att driva, förbättra och optimera webbplatsen eller hjälpa oss att lagra din data.

 • Med ditt uttryckliga medgivande.

Överföringar av din information utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en tredjepartsleverantör befinner sig utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi alltid att se till att överföringen av personuppgifter skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användningen av standardklausuler om dataskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen om dataskyddsmyndigheten inte anser att det tredje landet har tillräckliga dataskyddslagar eller med företag som är Privacy Shield Certified.

Vilka rättigheter har du?

När som helst under tiden vi innehar eller behandlar dina personuppgifter är dina rättigheter följande:

Rätten att bli informerad

Vårt mål är att vara så tydliga som möjligt med hur vi använder och behandlar dina uppgifter. Du kommer att enkelt kunna hitta detta sekretessmeddelande på olika platser på vår hemsida och i appen. Du kan begära en pdf-kopia av detta meddelande genom att kontakta oss.

Rätten till åtkomst

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Observera att det finns undantag från denna rättighet. Vi kanske inte kan göra all information tillgänglig för dig om detta till exempel medför att vi måste avslöja personuppgifter om en annan person, om vi är juridiskt förhindrade att lämna ut denna typ av information, eller om din begäran uppenbart saknar grund eller är överdriven.

Rätten till rättelse

Du har rätt att korrigera data som vi har om dig som är felaktig eller ofullständig. Du kommer kunna korrigera/redigera den information vi har om dig i dina kontoinställningar.

Rätten att bli bortglömd

Under vissa omständigheter (t. ex. om vi inte har någon rättslig anledning att fortsätta lagra dina uppgifter) kan du be om att de uppgifter vi har om dig raderas från våra register.

Rätt att begränsa bearbetning

Under vissa förhållanden har du rätt att begränsa behandlingen av dina data.

Rätten till portabilitet

Du har rätt att få de uppgifter vi har om dig överförda till en annan organisation på ett tryggt och säkert sätt.

Denna rätt gäller endast för personuppgifter som Paul Valentine innehar och måste innehas av Paul Valentine genom samtycke eller för fullgörande av ett avtal, och behandlingen utförs med automatiserade medel.

Rätten till invändning

Du har rätt att invända mot vissa typer av bearbetning, till exempel direkt marknadsföring. Du kan avsluta prenumerationen på våra nyhetsbrev när som helst, genom att till exempel klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av våra nyhetsbrev.

Rätten att återkalla samtycke

Om du har gett Paul Valentine ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när helst du vill.

Rätten att framföra klagan till en tillsynsmyndighet

Om Paul Valentine inte har svarat korrekt på din begäran har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Paul Valentines tillsynsmyndighet är den svenska datainspektionen (DPA). Du hittar deras kontaktuppgifter här https://www.datainspektionen.se

Du kan också framföra ditt klagomål till ICO. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ico.org.uk/concerns/

För att få tillgång till vilken personlig information som innehas krävs identification

När du begär åtkomst till din information måste vi använda alla rimliga åtgärder för att verifiera din identitet. Dessa åtgärder finns endast till för att skydda din information och för att minska risken för identitetsbedrägeri, stöld eller obehörig åtkomst till din information.

Vi ber dig därför att skicka oss original, eller bestyrkta kopior av följande dokumentation: pass, id-kort, födelseattest eller körkort. Ett av dessa dokument ovan krävs för att begära personlig information.

Vi kommer att sträva efter att svara inom en månad. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

Hur länge behåller vi din information?

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du har ett konto och så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska/regelmässiga skyldigheter, lösa tvister, förhindra bedrägeri och missbruk eller genomdriva våra villkor.

När vi inte längre behöver behålla dina personuppgifter kommer de att raderas eller anonymiseras så att du inte längre kan identifieras utifrån dem. Vi förstör all ekonomisk information på ett säkert sätt när vi har använt den och inte behöver den längre.

Hur hålls din personliga information säker?

Paul Valentine kommer att göra sitt yttersta för att skydda din personliga information. Vi använder de senaste branschstandarderna och säkerhetsåtgärder såsom SSL/TLS-kryptering för skydd av användardata och personlig information.

Vårt mål är att ha alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken för behandling och användning av personuppgifter. Vi har skyddsprocesser på plats för att säkerställa den löpande konfidentialiteten, integriteten, tillgängligheten och motståndskraften hos våra eller tredje parters behandlingssystem och tjänster samt möjligheten att återställa tillgängligheten och åtkomsten till personuppgifter i tid i händelse av en fysisk eller teknisk incident.

Din data lagras alltid i säkra miljöer och vi tillhandahåller utbildning för vår personal om bästa praxis för dataskydd och kräver att de ingår ett sekretessavtal.

Du kan komma åt och redigera personlig information när du har loggat in på ditt konto. För att logga in måste du känna till dina inloggningsuppgifter i form av e-postadress och lösenord. Det finns inget sätt att komma åt personlig information utan att känna till inloggningsuppgifterna, vilket säkerställer att ingen obehörig part kan komma åt informationen. Vi ber dig därför att hålla ditt lösenord hemligt och att inte dela det med någon annan (Inte ens en vän!). Vänligen informera oss omedelbart om du vet med dig eller misstänker att du har förlorat dina inloggningsuppgifter eller om någon annan har fått åtkomst till ditt konto.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER ELLER SOCIALA MEDIER

Vår webbplats eller våra nyhetsbrev kan ibland innehålla länkar till och från andra webbplatser för våra partners, annonsörer och dotterbolag. Observera att denna sekretesspolicy endast gäller denna webbplats. Om du besöker någon av dessa webbplatser föreslår vi därför att du läser deras egna sekretesspolicyer eftersom vi inte tar något ansvar eller skyldigheter för dessa policyer.

VI ANVÄNDER FÖLJANDE PROGRAMVARA FÖR ATT GE DIG BÄSTA MÖJLIGA SHOPPINGUPPLEVELSE:

Vi använder följande programvara för att ge dig bästa möjliga shoppingupplevelse:

Exponea

1. Webbplatsanpassning. Genom att aktivera cookies i din webbläsare bekräftar du att Paul Valentine GmbH kan behandla följande data i syfte att anpassa webbplatsen, optimera webbläsarupplevelsen, analysera ditt beteende på webbplatsen och leverera relevanta annonser: (IP) adress, efternamn, förnamn, kön, e-postadress, inloggningsinformation, tidszonsinställning, operativsystem och plattform, information om besök inklusive URL, söktermer, information om vad du tittade på eller sökte efter på vår webbplats, webbplatsens svarstid, nedladdningsfel, varaktighet för besök på vissa sidor, information om webbplatsinteraktion (t.ex. scrollande, klickande och musrörelser) och metoder som används för att lämna webbplatsen, användaraktivitet och surf på webbplatser. Den rättsliga grunden för behandling av cookies är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 paragraf 1 bokstav f) GDPR.

2. Profilering. Som en del av en tjänst analyserar Exponea personuppgifter från Paul Valentine GmbHs webbplatsbesökare (och kunder) i syfte att skapa individuella profiler. Dessa profiler används för att förutsäga framtida intressen och för att visa riktad (online) reklam. Syftet är att ge våra webbplatsbesökare erbjudanden som är relevanta och intressanta för dem. Profilering baseras på webbplatsbesökarnas (surf)beteende. Paul Valentine GmbH fattar inga beslut enbart baserat på automatiserad behandling som kan ha rättsliga konsekvenser för våra webbplatsbesökare (och kunder) eller påverka dem avsevärt. Vi utför profilering enbart i syfte att ge våra webbplatsbesökare mer attraktiva erbjudanden för att köpa varor och/eller tjänster och för att skräddarsy innehållet på webbplatser efter webbplatsbesökarnas preferenser. Inom ramen för profilering behandlar vi inte några speciella kategorier av personuppgifter i den mening som avses i art. 9 para. 1 GDPR.

Klaviyo

1. Webbplatsanpassning. Genom att aktivera cookies i din webbläsare bekräftar du att Paul Valentine GmbH kan behandla följande data i syfte att anpassa webbplatsen, optimera webbläsarupplevelsen, analysera ditt beteende på webbplatsen och leverera relevanta annonser: (IP) adress, efternamn, förnamn, kön, e-postadress, inloggningsinformation, tidszonsinställning, operativsystem och plattform, information om besök inklusive URL, söktermer, information om vad du tittade på eller sökte efter på vår webbplats, webbplatsens svarstid, nedladdningsfel, varaktighet för besök på vissa sidor, information om webbplatsinteraktion (t.ex. scrollande, klickande och musrörelser) och metoder som används för att lämna webbplatsen, användaraktivitet och surf på webbplatser. Den rättsliga grunden för behandling av cookies är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 paragraf 1 bokstav f) GDPR.

2. Direktmarknadsföring (icke-kunder). Paul Valentine GmbH behandlar personuppgifter om personer som prenumererat på att få personliga (riktade) nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är samtycket enligt artikel 6 paragraf 1 bokstav a) DSGVO. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Paul Valentine GmbH behandlar dessa uppgifter som registeransvarig i den mening som avses i artikel 4 (7) GDPR. De uppgifter som behandlas för detta ändamål kan innehålla: E-postadress, kön, inloggningsdata, tidszonsinställning, operativsystem och plattform, information om besök inklusive URL, söktermer, information om vad du har sökt efter eller visat på vår webbplats, svarstid för webbplatsen, nedladdningsfel, besökslängd på vissa sidor, information om webbplatsinteraktion (t.ex. scrollande, klick och musrörelser) och de metoder som används för att lämna webbplatsen, användaraktivitet och surf på webbplatser.

3. Direktmarknadsföring (Paul Valentine-kunder). Paul Valentine GmbH behandlar personuppgifter i syfte att rikta e-postmarknadsföring för befintliga kunder. De uppgifter som behandlas för detta ändamål kan innehålla: E-postadress, kön, inloggningsinformation, tidszonsinställning, operativsystem och plattform, information om besök inklusive URL, söktermer, information om vad du har sökt eller visat på vår webbplats, webbplatsens svarstid, nedladdningsfel, besökslängd på vissa sidor, information om webbplatsinteraktion (t.ex. scrollande, klickande och musrörelser) och de metoder som används för att lämna webbplatsen, användaraktivitet och surf på webbplatser. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 paragraf 1 bokstav f) GDPR. Paul Valentine GmbH behandlar dessa uppgifter som registeransvarig i den mening som avses i artikel 4 paragraf 7 GDPR. Du har rätt att återkalla ditt samtycke med behandlingen.

4. Kontraktsdata Behandling. Personuppgifter kan komma att användas vid användning av plattformen Klaviyo. Dessa uppgifter kan innehålla följande: (IP) adress, efternamn, förnamn, kön, e-postadress, inloggningsinformation, tidszonsinställning, operativsystem och plattform, information om besök inklusive URL, söktermer, information om vad du har sökt eller visat på vår webbplats, webbplatsens svarstid, nedladdningsfel, besökslängd på vissa sidor, information om webbplatsinteraktion (t.ex. scrollande, klickande och musrörelser) och metoder som används för att lämna webbplatsen, användaraktivitet och surf på webbplatser. Klaviyo behandlar dessa uppgifter som en orderbehandlare i den mening som avses i artikel 4 para. 8 GDPR. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse enligt artikel 6 paragraf 1 bokstav f) GDPR.

5. Profilering. Som en del av en tjänst analyserar Klaviyo personuppgifter från Paul Valentine GmbHs webbplatsbesökare (och kunder) i syfte att skapa individuella profiler. Dessa profiler används för att förutsäga framtida intressen och för att visa riktad (online) reklam. Syftet är att ge våra webbplatsbesökare erbjudanden som är relevanta och intressanta för dem. Profilering baseras på webbplatsbesökarnas (surf)beteende. Paul Valentine GmbH fattar inga beslut enbart baserat på automatiserad behandling som kan ha rättsliga konsekvenser för våra webbplatsbesökare (och kunder) eller påverka dem avsevärt. Vi utför profilering enbart i syfte att ge våra webbplatsbesökare mer attraktiva erbjudanden för att köpa varor och/eller tjänster och för att skräddarsy innehållet på webbplatser efter webbplatsbesökarnas preferenser. Inom ramen för profilering behandlar vi inte några speciella kategorier av personuppgifter i den mening som avses i art. 9 para. 1 GDPR.

Så kontaktar du oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy och/eller har någon förfrågan som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss online genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@paul-valentine.com eller skicka ett brev till Paul Valentine GmbH, Data Privacy, Glücksteinallee 7, 68163 Mannheim, Germany.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi granskar regelbundet vår integritetspolicy. Vi publicerar eventuella uppdateringar på denna webbsida. Om betydande ändringar görs kommer vi kontakta dig direkt via e-post så att du kan granska dem. Vänligen gör regelbundna kontroller för att se eventuella uppdateringar eller ändringar av vår sekretesspolicy.

Sekretesspolicyn uppdaterades senast april 2021.