Min varukorg

Din varukorg är tom
Välj din butik

Juridiskt meddelande

(returnerings- och utbytesadress är annorlunda!)

Paul Valentine GmbH
Glücksteinallee 7
68163 Mannheim
Germany

E: hello@paul-valentine.com
B2B-förfrågningar: b2b@paul-valentine.com

Verkställande direktör: Paul Franzreb, Marlene Franzreb
Registreringskontor: Amtsgericht Mannheim
Organisationsnummer: HRB 732583
Moms-ID: DE322085189

Kontakt:
+44 808 164 1009 (Internationellt)
+31 202 628 660 (Nederländerna)
+49 621 879 49886 (Spanien)

Paul Valentine GmbH tar dina beställningar på grunderna av våra villkor. Vid tidpunkten för din beställning gäller de befintliga villkoren. Vi erkänner inte villkor som avviker från dessa regler, om de inte bekräftas skriftligen.

Plattform för EU-kommissionen för tvistlösning online: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

Ansvarsbegränsning:

Ansvar för innehåll

Vår sidas innehåll skapades med största omsorg. Ändå kan vi inte ta ansvar för riktigheten, fullständigheten och möjligheten att vårt innehåll är aktuellt. Som tjänsteleverantörer ansvarar vi enligt § 7 underavsnitt 1 TMG för vårt eget innehåll på dessa webbplatser enligt allmänna lagar. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi dock inte ansvariga som tjänsteleverantörer för att övervaka överförd eller lagrad information eller forskningsförhållanden som tyder på en olaglig verksamhet. Skyldigheterna att avlägsna eller förhindra användningen av information i enlighet med rättsliga bestämmelser påverkas inte. Allt ansvar i detta avseende uppstår dock endast från den tidpunkt då kunskap om det specifika lagbrottet erhålls. Så snart vi får kännedom om motsvarande lagöverträdelse kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Den relevanta leverantören eller operatören av sidorna förblir alltid ansvarig för innehållet på länkade sidor. De länkade sidorna kontrollerades när länken skapades för potentiella lagstadgade överträdelser. Inget olagligt innehåll kunde identifieras vid tidpunkten för skapandet av länken. Det är dock inte rimligt att förvänta sig att innehållet på de länkade sidorna ska inspekteras löpande utan särskilda indikatorer på en överträdelse av lagen. Vi kommer att ta bort relevanta länkar omedelbart så snart vi får kännedom om lagöverträdelser.

Upphovsrättslagen

Innehållet och verken på dessa webbplatser som utarbetats av operatören av webbplatserna ska omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Mångfaldigande, anpassning, distribution eller varje form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser ska kräva skriftligt tillstånd från dess respektive upphovsman eller skapare. Kopior och nedladdningar får endast användas på ett privat och icke-kommersiellt sätt. I den mån innehållet på denna sida inte skapades av utgivaren och/eller operatören av denna webbplats, respekteras upphovsrätten från tredje part. I synnerhet kommer innehåll från tredje part att anges som sådant. Om du fortfarande har anledning att tro att ett brott mot upphovsrätten har skett trots de försiktighetsåtgärder som vidtagits, ber vi dig meddela oss. Så snart vi får kännedom om en rättslig överträdelse kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Senaste uppdatering: September 2020